FRAGMENT OSI CZASU/FRAGMENT OF THE TIMLINE

żywica akrylowa, mosiądz, 160x100x30 cm, 2022

zrealizowana w trakcie III Sympozjum Rzeźby Współczesnej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

acrylic resin,brass, 160x100x30 cm, 2022

realized during the 3rd Symposium of Contemporary Sculpture at the Center of Polish Sculpture in Orońsko